Menu
نویسنده مطلب : آرش

مطلب مورد بحث:

کمبود اعتماد به نفس یکی از نتایج کمبود عزت نفس (قسمت دوم)


به صورت دقیق که فکر می کنم یک از کاستی های مهم در رفتارم، استراتژی حفاظت از خود بوده که در چند مورد زیر نمود پیدا کرده است:
–         در بیان مشکلات با پرسنل همیشه با مساله عدم صراحت و قاطعیت در بیان خواسته ها روبرو هستم.
–        در جلسات که با مدیران برگزار می شود معمولا گوشه گیر هستم و به نوعی از رودر رو شدن با دیگران فرار می کنم.
–        در جلسه مدیران شرکت، که دعوت شده بودیم بعد از پایان جلسه روز اول همه مدیران به استخر برویم با استراتژی حفاظت از خود و پنهان ماندن از نگاه دیگران به استخر نرفتم.
–        چند سال پیش هنگام خرید یک خانه، در جلسه خرید خانه با توجه به مشاهده مدارک متوجه شدم، چون آپارتمان فوق هنوز دارای سند نیست و به نوعی پیش خرید محسوب می شود و ساخت آن به صورت مشارکتی بوده باید صاحبان زمین نسبت به رویت و امضاء قرارداد کنند.  در من استراتژی حفاظت از خود باعث شد، صراحت و قاطعیت در بیان این امر نداشته باشم و علی رغم آگاهی از آن این امر را نگفتم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟