Menu
نویسنده مطلب : مهدی تقی زاده

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


یکی از کلماتی که به وفور می شنویم؛ واژه «عدالت» هست.

این واژه در فرهنگ لغت یک معنی دارد؛ در فقه یک معنی و در سیاست هم یک معنی دیگر.

به نظر می رسد در بعد سیاسی، تلاش حاکمیت برای برقراری عدالت، منجر به کاهش آزادی فردی شهروندان می شود.

از سویی در معنای لغوی، عدالت را با انصاف معادل دانسته اند که این نیز ابهام دارد؛ چه انصاف از نصف کردم و تقسیم به تساوی خبر می دهد و عدالت به رعایت اندازه و تناسب

با این حال به نظر می رسد در عمل، بسیاری عدالت را با انصاف یکی می دانند. والدینی که به فرزندانشان پول تو جیبی یکسان می دهند؛ معلمی که به همه دانش آموزان، تمرین و مشق یک جور می دهد و حتی آزمون تربیت بدنی دانشگاه که فرض می کند همه باید آمادگی جسمانی یکسان داشته باشند!

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟