Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

شبکه های اجتماعی و شناخت علمی‌تر آنها


فکر میکنم اثر شبکه های اجتماعی رو باید از جهات مختلفی بررسی کرد و یکی از اون جهت ها این میتونه باشه:

اثر شبکه های اجتماعی روی دهه ماقبل شصت، دهه شصتی ها و دهه شصت به بعد

اما چرا؟

افراد ماقبل دهه شصت یا در شبکه ها اجتماعی حضور ندارند و یا اگر حضور دارند بیشتر بر اساس ضرورت و احتمالاً اصرار اطرافیان است.

باتوجه به اینکه ویژگی های شخصیتی این گروه شکل گرفته و تغییر در آن بسیار کم و سطحی است لذا نوع بررسی اثر شبکه های اجتماعی برای آنها متفاوت است.

در مورد دهه شصتی ها باید گفت که ورود به شبکه های اجتماعی برای این گروه بعد از دوران نوجوانی و شکل گیری های شخصیتی بوده است و میزان و نوع اثر را باید با در نظر گرفتن این مولفه بررسی کرد. اگرچه اثر این فضا و عمق آن به مراتب نسبت به گروه قبلی بیشتر است.

گروه سوم یعنی دهه شصت به بعد عملاً با اسمارت فون ها و شبکه های اجتماعی بزرگ شده اند و حضور و استفاده از این فضا به عنوان بخشی اساسی از زندگی و هم زمان با شکل گیری های شخصیتی آنها بوده است که عمق اثر متفاوت از دو گروه قبلی است.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟