Menu
نویسنده مطلب : َعطیه قربانی

مطلب مورد بحث:

کسانی که بازی می‌کنند چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟ (مدل بارتل)


به نظرم یکی از مثال های خوب برای این درس بازی کودتا است. هدف از این بازی از بین بُردنِ نفوذِ تمامیِ رُقبا و تبدیل شدن به تنها بازمانده در نهادِ قدرت است! کاملاً مشخص است که نقش قاتل چقدر در این بازی پررنگ است و دو تا از کارتهای فرمانده و آدم کش دقیقاً به همین منظور طراحی شده اند. از طرفی در این بازی دست خونی و به نوعی نقش تعاملگر هم اهمیت زیادی پیدا می دارد و کارت نجیب زاده در جمع آوری امتیاز (نقش achiever) کمک می کند.