Menu
نویسنده مطلب : نیره افتخار

مطلب مورد بحث:

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)


سلام

فکر می کنم موضوع ارزش آفرینی شاید کمی گسترده تر از تعریفی باشد که الان اینجا داریم؛ شاید هم ایجاد چیزی که از قبل بوده و هم حفظ چیزی که از قبل بوده و نامطلوب بوده. یعنی به نوعی همانطور که در کتاب طراحی ارزش پیشنهادی هم مطرح می شود، خذف یک موضوع دردسرساز هم می تواند ارزش آفرین باشد.