Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

با دوستان‌مان وارد تعامل مالی بشویم یا نه؟


برای من کمی مشکل است که براساس ۴ حوزه حمایت اجتماعی یک طبقه‌بندی بین انواع دوستی هایم ایجاد کنم. به نظر من در هر کدام از چهار حوزه بالاخره مقداری هرچند اندک شکل گیری یک رابطه عاطفی واحساسی وجود داشته مثلا کسی که از من حمایت اطلاعاتی می کند احتمالا یک حمایت احساسی و یک رابطه احساسی قبل از آن بین ما شکل گرفته.

بنابرین من فکر می کنم در هر رابطه ای (حتی اگر طبقه‌بندی حوزه ها را لحاظ کنیم)احتمال این وجود دارد که طرف مقابل مسائل مالی را وارد رابطه کند و ما باید خود را برای چنینن شرایطی آماده کنیم ، به این صورت که از قبل سوالاتی آماده در ذهنمان داشته باشیم مثل اینکه:

چقدر آن فرد و آن رابطه برایم مهم است؟

آیا حال خودم با این پول قرض دادن خوب است ؟

و سوالاتی دیگر که می تواند برای هر فردی مهم باشد. آن موقع شاید بتوان بدون در نظر گرفتن حوزه های مختلف ، تصمیم بگیریم که به چه کسی پول قرض بدهیم یا به چه کسی نه