Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

گیمیفیکیشن چیست؟ | برخی از نمونه های گیمفیکیشن


نکات بسیاری در روش جان برین به ذهنم رسید که با دوستان متممی به اشتراک می گذارم:

 

اول اینکه منفعت همه در نظر گرفته شده است، کسی که بازی می کند، انگلیسی یاد می گیرد و یک حس انجام کار خیر (سیر کردن گرسنگان) را دریافت می کند.

شما به ازای پاسخ های صحیح پاداش دریافت می کنید. در واقع پیشرفت در بازی براحتی بدست نمی آید و مستلزم زحمت کشیدن است. (می توانستند به ازای پاسخگویی درست یا غلط به هر سوال، امتیاز بدهند)

به ازای هر پاسخ صحیح، ده عدد برنج به بشقاب اضافه می شود و شما بلافاصله می توانید بازخورد پاسخ خود را بصورت تصویری مشاهده کنید. (می توانستند صرفا به ثبت عدد اکتفا کنند)

به ازای هر ده پاسخ صحیح (صد عدد برنج)، شما یک بشقاب اهدا می کنید، بشقاب خالی شده و بازی از اول شروع می شود. البته علامت بشقاب در گوشه صفحه ثبت می گردد، انگار به مرحله بعدی وارد شده اید یا یک ستاره دریافت کرده اید. بنظرم این یک نکته بسیار مهم در طراحی بازی است، وقتی که تعداد برنج ها از حد مشخصی فراتر می رود، دیگر افزایش آن ها برایمان ملموس نیست. فرض کنید شما ۱۰۰۰۰ عدد برنج جمع کرده اید، اضافه شدن ده برنج دیگر به این عدد، به اندازه قبل برای ما برانگیزاننده نخواهد بود. اما با تفکیک برنج ها به دسته های صدتایی و هزارتایی می توانیم ملموس بودن پاداش را حفظ کنیم.