Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

طراحی رفتار و طراحی برای تغییر رفتار


مساله این است که نظافت دستشویی با نوشته های روی دیوار از بین می رود؛

اما مشکل چیست؟ که می تواند مشکلات بسیار متعددی منجر به این مساله شده باشد

آن مراجعان دنبال کسی هستند تا راحت و بدون پرده با او سخن بگویند و در مورد حل نارضایتیشان راهنمایی بیشتری بخواهند، شاید یک فرد دلسوز و امین و آگاه به فرآیندهای سازمان که همیشه در دسترس باشد بتواند مانع نوشتار افراد روی دیوارها شود و با گفتگو،‌راهنماییهای موثری انجام دهد و موضوع را تا حدی به سرانجام برساند. (در سازمان ما یک مسئول دفتر بسیار دلسوز هست که حتی شدیدترین دعواها را بعد از چند دقیقه به آرامش و گاهی هم به خنده تبدیل می کند و سپس فرد را راهنمایی می کند)

شاید گذاشتن استیکرهای رنگی بزرگ در دستشویی نیز کمک کند که مراجعان به دیوارها آسیب نرسانند و روی آن استیکرها مطالبشان را بنویسند و خود سازمان قبل از شعله ور شدن اعتراض مراجعه کننده، از طریق اعلامیه هایی روی دیوار ها فرد را دعوت به نوشتن روی استیکرها کند.