Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


در سیستم های بانکی ایران به دلیل اینکه مفعوم پیام و تراکنش  افلاین به خاطر تحریم و ندادن certificate لازم برای رعایت استاندارد های پرداخت . سالهاست استاندارد شتاب و پس از شاپرک برای بانک های ایران تعریف شده است  که البته ان نیز تقریبا  مبتنی بر استاندارد بین المللی است و چون تراکنش ها انلاین است . طرح های انتقال وجه  در شکل های مختلف اجرا شد که در هیچ کجای دنیا این حجم از تراکنش انتقال وجه تعریف نشده و در ابتدا بسیار مورد رضایت و باعث غرور صنعت بانکداری کشور بود . ولی رفته رفته به دلیل چند مرحله بودن تراکنش های انلاین انتقال وجه . تراکنش های اصلاحیه حجم اش بالا رفت و تعداد مشتریان ناراضی افرایش پیدا کرد و معضل رفع مغایرت تراکنش های فوق باعث به وجود آمدن راهکارهای مختلف در سطح بانک ها شد . و گذشت سالها این سرویس یک سرویس بهینه تبدیل  شد ولی کماکان مسایل خود و پیچیدگی های خودرا برای شبکه بانکی دارد.