Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین قاضی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


کوچ درون سازمانی چه وظایفی دارد؟

از شما انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس بتوانید:

اقسام کوچینگ سازمانی را بیان کنید.

اگر از شما بپرسند کوچ درون سازمان چه مزایایی برای سازمان دارد، بتوانید با آوردن دلایلی آن‌ها را متقاعد کنید.

 

۵ وظیفه کوچ درون سازمانی را به صورت مختصر توضیح دهید.