Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف و تدوین مدرن تفکر سیستمی


نکته جالب بحث درس «تفکر سیستمی» این است که می‌خواهد به مخاطبان خود بگوید پایه فهم بنیادی دانش مدیریت ادارک و فهم درست این نوع اندیشه است. به همین سبب من مایل هستم تا بیشتر درباره اهمیت و جایگاه این نوع تفکر صحبت کنم.

چرا متمم معتقد است که تفکر سیستمی بنیاد همه دانش‌ها، از جمله مدیریت و حتی اداره و پیش‌ بردن زندگی معمولی است؟

من تصور می‌کنم دلیلش روشن و واضح است: چون ما همیشه به صورت جدی با سیستم‌ها روبه‌رو هستیم و هرگاه مسئله‌ای برای ما رخ می‌دهد، ناخواسته برای حل آن با پدیده‌ای سیستماتیک یا نظام‌مند روبه‌رو می‌شویم. به مسائل زندگی شخصی و مسائل محیط خود توجه کنید: درآمد خوبی ندارم! ترافیک بسیار ناراحت‌کننده و آسیب‌زاست! چرا درس‌هایم را خوب یاد نمی‌گیرم! چرا فقر وجود دارد! همه این مسائل شما را با یک سیستم بزرگ یا کوچک مواجه می‌کند.

مدیریت چیزی جز راه‌‌حل‌های منسجم برای حل مسائل گوناگون زندگی انسانی نیست. خوب اگر قبول داریم که برای مدیریت هر چیزی، اعم از مسائل زندگی شخصی یا مسائل اجتماعی، فرهنگی و غیره با سیستم روبه‌رو هستیم. راه گریزناپذیر بعدی چیست؟

فهم عمیق سیستم و دریافت نگرش سیستمی و به کار بردن این نگرش در رفتارهای گوناگون‌مان.

البته که راه سختی است. فهم عمیق سیستم نیاز به توجه در وهله نخست و مطالعه و کار در وهله بعدی دارد. اما واقعاً به بهایش می‌ارزد. چون ملکه ساختن تفکر سیستمی در زندگی چیزی به ما می‌دهد که چون عصای موسی و ید بیضای عیسی است. کلید یا حل‌المسائل زندگی و مدیریت است.

این یادداشت فقط برای توجه دادن خودم بود به این‌که اهمیت والای درس یا موضوع «تفکر سیستمی» را هیچگاه در هیچ نوع تصمیم‌گیری‌ از یاد نبرم.