Menu
نویسنده مطلب : تارا اخوان

مطلب مورد بحث:

چند اشتباه رایج در درک مفهوم برند و برندسازی


برندسازی با کمپین تبلیغاتی پرهزینه و بدون پشتوانه هم فرق دارد. درست است که همه برندها بخشی از درامدشان را خرج تبلیغات میکنند ولی آنها فقط با پول خرج کردن برند نشده اند.

جوانی را میشناسم که طی چندسال گذشته اقدام به افتتاح چند مغازه در مشاغل گوناگون کرده و البته شکست خورده! غیر از شکست دیگر نقطه مشترک همه این کسب وکارهای او هزینه عجیبی است که بابت تبلیغات خرج کرده.از بیلبورد و تابلوهای شهری تا طراحی سایت و…همه برای مغازه ای که با بقیه دکانهای صنف خودش تفاوتی نداشت و اصولا برنامه برای شروع و پیشرفت در آن شغل وجود نداشت.به بیان خودمانی برندسازی با تو چشم بودن فرق دارد!