Menu
نویسنده مطلب : ادریس میرویسی

مطلب مورد بحث:

تعریف بودجه ریزی چیست؟ کجا به برنامه ریزی نیاز دارم و کجا به بودجه ریزی؟


شخصا برای برنامه‌ریزی کارهای روزانه گاهی اوقات از بودجه ریزی شروع می‌کنم:

زمانی که یک فعالیت قراره همیشه انجام بشه و پایانی براش متصور نیستم. (مثل کتاب خوندن روزانه.)
زمانی که برآورد درستی از ارتباطِ منابع و رسیدن به هدفم ندارم. یعنی نمی‌دونم برای رسیدن به هدف مورد نظر چقدر منابع نیاز دارم. (شروع سرمایه‌گذاری در بورس)
زمانی که در زندگی شخصی یا شرایط محیطی ابهام بالایی وجود داره و شرایط استیبل نیست، که در نتیجه نمی‌تونم افق‌های بلندمدت رو ببینم و پیش‌بینی کنم و برنامه‌ریزی تقریبا ناممکن هست سعی می‌کنم از بودجه‌ریزی استفاده کنم.