Menu
نویسنده مطلب : سارا پوش نژاد

مطلب مورد بحث:

تعریف دقیق مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟


من در حیطه ی درمان وپزشکی میتوانم این مورد را خاطر نشان کنم که اگر یک پزشک بتواند ارتباط خوبی با بیمار وهمراهش برقرار کند در درجه ی اول وسپس تشخیص خوبی بیماری فرد بیمار میتواند در زندگی افراد موثرباشد وسالیان سال در همه ی موارد چه درمان وچه مسایل غیر در مانی راهگشا باشد نه تنها برای خود فردی که بیمار بوده وبه پزشکش مراجعه کرده برای اطرافیان هم میتواند حائزاهمیت باشد علی الخصوص اگر پزشک در یک کلینیک مشغول به کار باشد با رفتار خوب وتشخیص های به موقعش باعث افتخار کلینیک باشد وآن موقع است که مراجعینی که به اون مرکز می آیند رفتار کادر درمانی برایشان مهم میشود که بقیه نیز به نوعی تاثیر گزار می شوند واگر برخورد کارکنان مرکز درمانی خوب باشد میتوانند مراجعین اطمینان حاصل کنند وپایه ی ثابت اون مرکز باشند وعلاوه برخودشان اشخاص های دیگر رانیز به اون مرکز دعوت کنند وخودش تبلیغ موثر محسوب می شود

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟