Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

تیزهوش هستی یا پرتلاش؟


من کاملاً این مطلب را قبول دارم و حس کرده‌ام.

من از آن دسته افرادی بودم که همیشه  با عنوان باهوش، تشویق شده بودم و این امر بیش از ۲ دهه از زندگی‌ام من را نسبت به اقدام نسبت به چیزهایی که فکر می‌کردم در آن‌ها باهوش نیستم فلج کرده بود.

اولین باری که این مفهوم را در کتاب Mindset خانم Carol Dweck دیدم خیلی احساس کردم که دارد درباره من صحبت می‌کند.

بعد از آن شیوه صحبت کردنم با همه بچه‌ها عوض شد و از آن‌ مهم‌تر و البته بسیار دشوارتر تلاشی بود که برای عوض کردن شیوه صحبت کردنم با خودم داشتم. این تغییر شیوه گفتگو اکنون این جرأت را در من ایجاد کرده که در جمع فرهیختگان متمم بنویسم از اینکه نظرم بدیهی، پیش‌ پا افتاده یا حتی اشتباه باشد نترسم.

آرزوی زیادی است ولی گاهی دوست داشتم خیلی قبل‌تر متممی می‌شدم.

به این دلیل آرزوی زیادی است، چون معتقدم اینکه امروز متممی هستم به دلیل همان اشتباهاتی است که کرده‌ام و تمام تجربیاتی که امروز من را شکل داده.

ولی در هر صورت آرزو بر هیچ‌کس (نه فقط جوانان) عیب نیست.

 

از متمم و تمامی دست‌اندرکارانش برای این کوشش ارزشمند در راستای توسعه انسان‌هایی با کیفیت بالاتر و کم کردن هزینه تجربه کردن شکست‌های متوالی سپاسگزارم.