Menu
نویسنده مطلب : الهام انوری

مطلب مورد بحث:

هنگام نارضایتی از رابطه چه شیوه‌ای را انتخاب می‌کنید؟


من به معمولا از روش voice استفاده میکنم.در اطرافیانم بودند کسانیکه از روش وفاداری استفاده کردند و همچنان مشکل در رابطه باقی مانده از جمله مادرم در زندگی مشترک که از دیدگاه خودش زندگی فردی و وجود خودش را فدا کرده به شخصه با این روش موافق نیستم.زیرا ارزشمندترین دارایی فردی که زمان است را به امید واهی تاراج میکند.به نظر بنده با توجه به این تقسیم بندی در هر رابطه ی ارزشمند ابتدا باید از روش voiceاستفاده کرد.در صورت رسیدن به بن بست exitکرد.