Menu
نویسنده مطلب : میلاد عبادی

مطلب مورد بحث:

علف های هرز در زمین برنامه ریزی شما


برای من زمینه ی شغلی جدیدی ایجاد شده است که بسیار به آن علاقه دارم.
از طرفی در شغل قبلی ام دستاوردهای بسیار خوبی داشتم و تقریبا میتوانم بگویم جزو ۳ نفر اول هستم

اما این اشتیاق و کنجکاوی نسبت به شغل جدید باعث شده است که شغل فعلی ام را علف هرز بدانم! اگر چه گلی زیباست اما دیگر عطر و بوی جذابی برای من ندارد!

برای افراد کنجکاو و پرریسکی مثل بنده هر گلی، پس از مدتی، اگر خشک نشود علف هرز می شود. در این حالت دوست دارم این گل را به باغچه همسایه هدیه کنم. در این حالت حالِ خوبی را هم تجربه میکنم.