- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت


کیت ردیاب خودرو که اعتباری است ونیاز به شارژ ماهانه دارد.

ویژگی : ردیاب خودرو کوچک و اعتباری

مزیت: در ابتدا برای این هیچ گونه هزینه ای نمی خواهد پرداخت کنید. در صورت قطع شدن برق باتری هم کار می کند.

منفعت: خودرو شما در تمام نقاط قابل ردیابی است، شما می توانید خودرویتان را پارک کنید و به هر کجا که دوست داشتید با ذهن آسوده بروید.