Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


تجربه کارم در شرکت قبلی که فروش گچ بری های پیش ساخته داشت

مدیر هر روز روند فروش را میپرسید و انتظار داشت در فرایند فروش همه طبق رفتار و نظر اون جلو برن در صورتی که مدیریت به شخصه تجربه ای در فروش نداشت با این حال فکر میکرد که انجام این سری فعالیت ها میتونه باعث افزایش در فروش بشه

پارادوکسی که تا آخرین لحظه و با وجود بازخورد منفی در فروش ادامه داشت

مدیریت یکسری قوانین برای رفتار کارکنان تنظیم کرده بود در عین حال توقع فروش بالا رو از ما داشت