Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) | تفاوت شاخص های عملکردی و عملیاتی


یکی از دوستان من، خیلی زیاد به تغذیه فرزندش اهمیت می داد.میگفت دلم می خواد بزرگ که بشه از سلامت کامل برخوردار باشه، قد بلند و سالم باشه و البته خوش هیکل. ابتدا توجه به خوراک و تغذیه کودک براش یه شاخص عملیاتی بود اما فرزندش هر قدر بزرگتر شد، حساسیت های دوستم هم بیشتر شد تا جایی که غذای بچه پنج ساله رو هم میکس میکرد  و تعداد قاشق ها رو می  شمرد و حتی لیوان و قاشق چنگالش رو ضدعفونی میکرد. اگه درست تشخیص داده باشم حالا دیگه توجه به سلامت فرزند شاخص عملیاتی نیست بلکه شاخص عملکردیه. تا جایی که حتی سلامت روح و روان بچه رو هم تهدید میکنه.آرامش و احترام قربانی تعداد قاشق های غذا میشه و هدف اول که سلامتی بود، به باید بخوری چون من میگم تغییر پیدا میکنه.