Menu
نویسنده مطلب : بهرو مرزبان

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف: نگرش سیستمی، تحلیل مستقل از محیط را نمی‌پذیرد (2)


برای توصیف ظاهر یک فرد از دو تعریف جداگانه استفاده می شود:

زیبایی( خوشگلی): یک تعریف ساختاریست، در تعریف زیبایی افراد عموما زیباییه تک تک اجزای صورت با توجه به معیارهای جامعه در نظر گرفته میشود.

خوش تیپی: یک تعریف عملکردی است، در توصیف خوش تیپی مجموعه عواملی از قد و وزن و تناسب اندام و تناسب لباس پوشیدن بسیار دخیل هستند. بطوریکه گاهی افرادی زیبا در تعریفی عمومی خوش تیپ نیستند و به عکس.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟