Menu
نویسنده مطلب : درسا ستوده

مطلب مورد بحث:

هنگام نارضایتی از رابطه چه شیوه‌ای را انتخاب می‌کنید؟


فکر میکنم رویکردم در رابطه هایی که بیشتر حالت مبادله ای بوده و یا اینکه بیشتر حالت حمایت ابزاری داشته اند  Neglecting بوده است و در مواردی که فرسایش و یا تنش رابطه خیلی زیاد بوده، از رابطه خارج شده ام (Exit) . در برخی موارد مانند افراد فامیل و یا آشنایان با اینکه بسیار مایل به خروج از رابطه هستم، اما عملا این امکان وجود ندارد و در این موارد نیز مجبور به کمرنگ کردن تدریجی رابطه هستم.

از زمانی که به یاد دارم اگر در رابطه با افراد صمیمی زندگی ام فرسایشی به وجود آمده، همیشه سعی در حل آن داشته ایم و هیچگاه دلخوری هایمان را مخفی نکرده ایم. در اکثر مواقع این رویکرد موفقیت آمیز بوده و اگر به توافق نرسیده ایم، از رابطه خارج شده ایم؛ به همین خاطر، به یاد ندارم هیچ گاه از رویکرد Loyalty و اینکه “زمان مشکلات را حل میکند” استفاده کرده باشم.

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟