Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


از نظر من چون که انسان ذاتا اشتباه میکند و بدین گونه نیست که همیشه درست بگوید پس پشیمانی از این گونه تصمیم ها که احتمال اشتباه کمی هم ندارند، از دید من منطقی است. همچنین علاوه بر کار تاثیرات محیط و شرایط خاصی که فرد در آن قرار گرفته است نیز مهم است همانند مثال بالا که چون رونالد واین تجربه ی شکست را قبلا داشته است، قطعا قسمت هایی از شکست قبلی برای او تداعی شده که از تصمیم خود پشیمان شد.