Menu
نویسنده مطلب : الهام انوری

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی=در زمان نیاز همدلی کنند .نیازم را درک کنند.از نظر عاطفی حمایتم کنند مثل در میان گذاشتن یک تجربه مشابه و …
حمایت ابزاری=اگر اتفاقی ناگوار باشد بلافاصله بدون توجه و نگرانی از زمان و مکان با آن شخص تماس بگیرم و او سریع خود را به من برساند.
حمایت اطلاعاتی و شناختی=بتوانم در مواقع نیاز راه انجام کاری را که او رفته یا تخصص دارد از او بگیرم و او راهنمایی کند.
حمایت شناختی=کرم مراقبت از پوست گرفتم می توانم نظر دوستم را جویا شوم که آیا تاثیری مثبت در چهره ام را میبیند. و یا کنتاکتی با فردی دارم می توانم خالصانه بپرسم که آیا ایرادی در رفتار و عملکرد من هست یا نه.