Menu
نویسنده مطلب : لیلا رضایی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت سوم


اخیرا سعی می کنم در صحبت با اطرافیان در برخورد با مردم عادی حتی  بچه های خردسال به جزییات توجه کنم و گاهی چیزهای یاد می گیرم که مثلا قبلا در کتابی خونده بودم ولی درک نمی کردم اما  یه موقعیت عملی و مثال ملموس باعث می شه خیلی بهتر مطلب را درک کنم و حتی به خاطر اوردنش هم برام راحت تر میشه .