Menu
نویسنده مطلب : مسعود نصراللهی

مطلب مورد بحث:

افزایش سرعت یادگیری به عنوان یک هدف


فکر می‌کنم در یکی از فایل‌های صوتی یادگیری بود که به کند کردن یادگیری برای افزایش اثربخشی آن اشاره کرده‌بود، همچنین در بسیاری از تکنیک‌های یادگیری درس های متمم، می‌توان روش‌های متفاوتی که قصد کند کردن یادگیری را دارند مشاهده نمود.
 
در کتاب “چگونه کتاب بخوانیم” در مورد سرعت خواندن نکاتی گفته شده است:

کلاس‌های تندخوانی عمدتا به سطح ابتدایی مطالعه کمک می‌کنند.
ما باید سرعت خواندن را براساس کیفیت موضوع تغییر دهیم، اینکه چه موقعی با چه سرعتی بخوانیم. مثلا ممکن است چیزی را بخوانیم که ارزش وقت زیادی صرف کردن را نداشته باشد.