Menu
نویسنده مطلب : ایمان

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


درباره سوال ۲: به نظرم همان شرکت و یا فردی هم که در قالب دلال و یا فروشنده پروفرما فعالیت میکند، در هر صورت یک ارزش تولید کرده و آن این است که محصول مورد نیاز بازار و یا مشتری را پیدا کرده، بررسی کرده، با فروشنده و یا تولید کننده آن مذاکرات لازم رو انجام داده و حالا میتونه پروفرمای محصول رو به مشتری بفروشه.

خوب این فرد یا شرکت در هر صورت میتونه با کمی تلاش بیشتر شرایط گارانتی کردن محصول برای مشتری رو هم فراهم کنه، و یا برای محصول راهنمای استفاده و تعمیرات به زبان کشور مقصد تهیه کنه و همچنین خدمات ترخیص و غیره هم در سرویس خودش بگنجانه تا ارزش بیشتری رو برای مشتری خودش خلق کنه.