Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

بازارهای صنعتی چه هستند؟ تفاوت بازار صنعتی و بازار سازمانی و بازار مصرفی چیست؟


اگر “پسته” رو بعنوان یک محصول در نظر بگیریم،

ممکنه توسط مردم عادی برای مصرف خودشون خریداری بشه (بازار مصرفی)،

ممکنه توسط سازمان ها بعنون بخشی از عیدی به کارکنانشون به مناسبت عید نوروز تهیه بشه (بازار سازمانی)،

ممکنه توسط یک کارخانه خریداری بشه و بعد از انجام پروسس های لازم، بسته بندی و صادرات بشه (بازار صنعتی).