Menu
نویسنده مطلب : ادریس میرویسی

مطلب مورد بحث:

اعتمادسازی در رابطه | آشنایی با روش های جلب اعتماد


من ترجیح می‌دم توی رابطه با افرادی که هر روزه باهاشون تعامل دارم خیلی سریع از سطح اعتماد بر مبنای محاسبه به سطح اعتماد بر مبنای شناخت برسم.

یکی از کارهایی که برای این موضوع انجام می‌دم اینه که حاضرم در ابتدای آشنایی چفت و بست‌های محکمی برای محاسبه‌ی افراد قرار ندم و راه‌هایی برای خیانت‌شون باز بذارم، از طرف دیگه بهشون نشون بدم که بهشون اعتماد دارم، چه با خریدن هدیه، چه با آسیب‌پذیر نشون دادن خودم.

و بعد یک‌جور انتخاب طبیعی اتفاق می‌افته. بعضی‌ها نشون می‌دن که قدرِ این اعتماد رو می‌دونن، بعضی‌ها گاهی خیانت می‌کنن، و عده‌ای هم خیانت‌های جدی انجام می‌دن. ولی چون سرعتِ افزایش سطح اعتماد برای من مهم‌تر از چیزهایی هست که توی این خیانت‌ها از دست می‌دم، این مدل برام مفید بوده.
اینطوری تونستم خیلی سریع‌تر افراد رو بشناسم و برای روابط بعدی سطحِ معقول رو براشون در نظر بگیرم.

(البته چیزهایی رو هم از دست دادم با این مدل: مثل اینکه نتونستم از ظرفیتِ افرادی که می‌شه باهاشون سطح اولِ اعتماد رو شکل داد استفاده کنم و عطاشون رو به لقاشون بخشیدم.)