Menu
نویسنده مطلب : خدائی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 6: مدیر همیشه حاضر!


سلام
۱- مدیران کارآفرین که استارت یه کار را زده اند همیشه ممکن است در این دام بیافتند، همچنین مدیران بی اعتماد، کمال گرا، همه چیزدان، مدیرانی که فکر میکنند “برای اینکه کاری درست انجام شود باید خودت آن کار را انجام دهی” و کسانی که بلد نیستند از بقیه کار بکشند و بخشی از وظایف رو به دیگران بسپارند ممکن است چنین سیستم هایی را به وجود بیاورند. (البته در سازمان های کوچک وجود این سیستم هرچند نه به این شدت اجتناب ناپذیر هست).

۲- عدم اعتماد به نفس پرسنل فروش تا حدی که باید در هر چیزی از مدیریت کسب اجازه کنند، تلف شدن بخش زیادی از وقت مدیریت در حالی که در این وقت صرف شده میتوانست کارهای مهمتر و برنامه ریزی های بهتری انجام بدهد، نیاز به حضور دائمی مدیریت در شرکت، عدم گسترش فعالیت و…

۳- عدم وسواس در انتخاب و استخدام پرسنل فروش، عدم آموزش صحیح در ابتدا و در طول کار، شفاف نبودن اهداف سازمان برای پرسنل، نبود همدلی بین سازمان و کارکنان تا پرسنل دلسوزانه برای شرکت کار کنند …