Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


سلام

در مورد برنامه کاهش هزینه های ادارات دولتی هم می شود سیستم مدیریتی کنترلی یا آبشاری را توضیح داد.

دولت با توجه به تقسیم بندی بودجه، به وزرا اعلام می کند که مثلا x تومان صرفه جویی مصرفی خواهیم داشت. هر کدام از وزرا طی بخش نامه هایی به ادارات کل استان ها ابلاغ می کنند مدیران استان هم از معاونانشون می خواهند که لیستی از کلیه هزینه های مصرفی در یک سال قبل را تهیه کنند و روش های صرفه جویی با کاهش مصرف در وسایل مصرفی یا خریدهای ارزان قیمت تر و روش های دیگر را آماده می کنند.

این مورد نیاز به یک سیستم پایش اطلاعاتی دارد که بتواند ابلاغ و اجرا و بازخورد مثبت آن را بررسی کند. البته اگر صرفا یک بخشنامه باشد و هیچ برنامه ریزی برای کنترل اجرایی و عملیاتی شدن آن طرح ریزی نکنند در حد یک برگ کاغذ باقی می ماند. بعد از آن به مدیران شهرستان ها ابلاغ می شود مدیر هم در جلسه ای با کارکنان بخشنامه را ابلاغ می کند.
حالا چه فرایندی نیاز هست که کارمندی که یکسره روشن بودن وسایل گرما زا و همزمان باز بودن همیشگی درها برایش عادی است یا مصرف بی رویه کاغذ برایش دغدغه نیست را طوری آموزش داد یا برنامه ای برایش طراحی کرد که به این منظور دست پیدا کنند.