Menu
نویسنده مطلب : mahdiyemahdizade

مطلب مورد بحث:

مدیریت فروش: کانالهای فروش و فاکتورهای ارزیابی آنها


تمرین۲: توسعه امکانات آنلاین، باعث شده است که بسیاری از شرکتهایی که کانالهای فروش سنتی داشته اند، کانال فروش آنلاین را هم به مجموعه فروش خود بیفزایند. چه تهدیدهایی را در افزودن این کانال فروش به کانالهای سنتی مشاهده می کنید؟

عدم اعتماد به کیفیت برندهای جدید
نداشتن ارتباط مستقیم با مخاطب و پی نبردن به حس درونی آن شخص نسبت به محصول  (این اتفاق بسیار رایج در برندهای صنایع غذایی است چرا که محصولات جدید نیاز به مخاطب سنجی دارند و بدین وسیله نمی توان به راحتی حس مشتریان را درک نمود.)
عدم اعتماد در پرداخت هزینه برای محصولات 
ترس از تقلبی بودن محصولات
انتخاب ناصحیح محصول ( الیته دادن اطلاعات صحیح و کامل از محصول برای تصویرسازی صحیح محصول در ذهن مخاطب امکان پذیر است.)