Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


روش های کاهش ترافیک:

۱٫ تقویت حمل و نقل عمومی

۱٫۱٫ حمل و نقل ریلی زیرزمینی: به نظر این روش با توجه به گسترده بودن بستر و آزادی عمل بیشتر در توسعه آن (فارغ از مسائل فنی) و همچنین قابلیت جابجایی بسیار پایدار می باشد.

۱٫۲٫ حمل و نقل روی زمین (BRT): عملا با این روش با وجود افزودن استعداد جابجایی زیاد، ظرفیت خیابانها و معابر کاهش یافت. در آینده و با توجه به افزایش روزانه خودروها، شرایط به حالت اولیه و یا بدتر بازخواهد گشت.

۲٫ محدودیت های تردد: روش های قهری صرفا در کوتاه مدت پاسخگو خواهند بود. مثلا در طرح زوج و فرد عملا پس از چند سال و با افزایش آمار خودروها، تعداد وسیله نقلیه مجاز معادل کل تعداد وسیله نقلیه سال های قبل می شود. لذا پایدار نخواهد بود.

۳٫ توزیع مناسب جمعیتی در شهرها: با تعریف و تقویت حوزه های زندگی و کار در شهرها و توزیع مناسب آنها می توان از حجم قابل ملاحظه ای از تردد کاست و به روشی پایدار دست یافت.

۴٫ افزایش سطوح معابر: با ساخت بزرگراه ها، گسترش عرض معابر در صورت توزیع مناسب جمعیتی برای تردد در محیط شهری، و برنامه ریزی درازمدت می تواند مؤلفه های پایداری را داشته باشد.

۵٫ افزایش قابلیت تعاملات مردم بصورت مجازی، اعم از عملیات بانکی، آموزش، خدمات محتلف و غیره روشی پایدار برای کاهش ترافیک است.