Menu
نویسنده مطلب : سمیه قجاوند

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


هدف : من ۱۲ سال است که کارشناس فروش هستم و هدفم این است که به یک مدیر فروش موفق تبدیل بشم می دونم برای رسیدن به این هدف باید مهارتهای بیشتری کسب کنم .

میکرواکشن: عضو شدن تو سایت متمم ، سر زدن به این سایت به صورت روزانه ومطالعه آن ، خواندن کتاب درزمینه فروش وبازاریابی

ظمنا من عاشق مطالعه هستم و احساس می کنم کتاب تنها چیزی که به من آرامش می ده .