Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


یه اصطلاحی هست که میگه : " زندگی بزرگترین معلمه "

وقتی راهی را پیش میری و به خیال خودت تمام جوانب را هم سنجیدی اما با شکست مواجه میشی ؛ مثل این میمونه که تو یک پله بالاتر رفتی و از دید بالاتری به موضوع نگاه میکنی .

برای بعضی از کارها میتونی از تجربیات دیگران کمک بگیری یه جورایی حکم میانبر را برای مسیری که در پیش گرفتی داره و تداعی تجربیات قبلی تو باعث میشه حداقل یک راه اشتباه را دوبار تکرار نکنی.

مثل ریچارد برانسون که در کتاب " نترس و انجام بده " ذکر کرده بود که برای راه اندازی شرکت هواییش از کسانی که قبلا این مسیر را رفته بودن و شکست خوردن کمک گرفته