- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پیش بینی کننده و نقش آنها در تحلیل سیستم‌ها


شاخص هایی که می خواهم ومطرح کنم در ارتباط با محصولات شوینده است ( تجربه کاری ام در ۲۰ سال گذشته و الان در زمینه ای غیر از شوینده ها فعالیت می کنم)

در ارتباط با پودرهای شوینده یکی از شاخص های مهم whiteness  ( سفیدی ) است که در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۴۰ و سایر منابع به  آن اشاره شده است.

از نظر مردم ویسکوزیته بالا ( غلیظ بودن ) شاخصی برای کیفیت مناسب یا بالاست در حالیکه این شاخص الزاما نمی تواند یک شاخص تاثیر گذار باشد. شاخص های مناسبی مثل پاک کنندگی , حل شوندگی , پخش شوندگی و … بایستی برای ارزیابی مورد بررسی قرار گیرند.

ضمنا شاخص باید با یک روش قابل اتکا و معتبر انرازه گیری شود و محدوده آن نیز برای پذیرش تعیین شود.