Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

تهیه طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی


کارخانه تولید ظروف چینی در منطقه ما وجود داشت و البته هنوز هم وجود دارد که به صورت نیمه تعطیل درآمده و با انواع و اقسام مشکلات کارگری و بیمه و مالیات و دیون معوقه دست به گریبان بود و مالکین در به در به دنبال راهی برای خروج از این ورطه سخت بودند که یکی از بزرگان بازار فروش ظروف چینی وبهتر بگویم فرزند او که تحصیلات آکادمیک خود را نیز در حوزه ای مرتبط به پایان برده بود پس از مطالعه وضعیت واحد صنعتی مورد اشاره، متقاضی اجاره این کارخانه گردید . برای من که آن روزها بسیار کم تجربه تر از امروزم بودم این امر بسیار نشدنی و محال مینمود ولی ایشان چون از سمت عرضه یا بازار به سمت صنعت و تقاضا آمده بود و از طرفی دانش فنی کافی نیز داشت ، دقیقا می دانست که چه باید بکند و با چند تغییر کوچک در خط تولید و طراحی قالبهای جدید به چند محصول پر تقاضا و پر کشش در بازار دست یافت که در مدت کوتاهی آن واحد تولیدی را از سکون و رخوت به شکوفایی در تولید رسانید. صد افسوس که پس از پایان مدت اجاره، مالکان به طمع اینکه با ادامه روند او میتوانند تولید را حفظ کنند ، از ادامه همکاری با او سرباز زدند و پس از مدت کوتاهی آن کارخانه به روال بد گذشته بازگشت. این یکی از بزرگترین درسهایی است که من همواره به خاطرم سپرده ام که دانستن ویژگیهای سمت بازار و صنعت و نیز مولفه های نیروی انسانی و سازمان در یک مطالعه امکان سنجی بسیار مهم است و میتواند تا حدود زیادی از نکات تاریک مسئله را برای ما روشن نماید .