Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

منظور از ارتباط موثر یا ارتباط اثربخش چیست؟ موانع ارتباط موثر کدامند؟


دارم‌ فکر میکنم چه بسیار رابطه هایی که فقط به دلیل عدم توجه به این موانع دچار مشکل شدند…در یک مورد خیلی کوچیک تجربه گفتگو با کسی که کمی مشکل شنوایی داشته و این مساله از دید پنهانه… در نتیجه برداشت این بوده که فرد به گفتگو بی علاقه و بی توجهه ولی عملا یک مانع فیزیکی باعث عدم ارتباط موثر شده… مثال ها خیلی زیادند..‌ کاشکی به جای درس هایی که گاهی به هیچ کدوم نیازی پیدا نمیشه این اصول اولیه در مدارس تدریس میشد