Menu
نویسنده مطلب : نادیا

مطلب مورد بحث:

فروش مشاوره ای چیست و چه تفاوتی با فروش محصول محور دارد؟


۱.محصولاتی که بیشتر سلیقه ای هستند و مشتری نیاز به توضیحات ندارد به نظرم باید محصول محور عرضه شوند و فروشنده نباید تا از او به ور مشخص سوال نشده به گونه ای عمل کند که گویا قصد تحمیل سلیقه و انتخاب خود را به مشتری دارد مثل فروش مواد غذایی و یا رستوران ها و یا آرایشگاه ها که اغلب نتیجه با مدلی که درخواست شده تفاوت زیادی دارد و آرایشگر توجه چندانی به سلیقه مشتری نمیکند.

۲.تجربه من در خرید موبایل از یک‌ فروشنده مشاوری تجربه خوبی بود. زیرا بعضی اطلاعات در خصوص بازار و قیمت ها همچنین روند تغییرات قیمت در اینده توسط فروشنده به من داده شد و باعث شد در زمان مناسب خرید انجام دهم؛این عمل او باعث ایجاد اعتماد در من نسبت به او نیز شد که موجب شد من دفعه بعد هم به او مراجعه کنم.