Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

چند اشتباه رایج در درک مفهوم برند و برندسازی


از این به بعد سعی می کنم برند و علامت تجاری را درست استفاده کنم ، مثلا بجای اینکه بگویم برند شما چیست ؟ بگویم علامت تجاری شما چیست ؟

علامت تجاری را باید ثبت کرد و با استناد به  مدارک می توان گفت که این علامت تجاری به چه کسی تعلق دارد ، ولی برند قابل ثبت نیست و در ذهن افراد است که شکل می گیرد

همانطور که یک علامت تجاری برند نیست ، یک برند هم الزاما یک علامت تجاری ثبت شده نمی باشد

به نظر من هدف از برند سازی ، الزاما متمایز بودن و متفاوت بودن نیست ، بلکه هویت سازی در ذهن مشتریان بالفعل و بالقوه است.

استراتژی برند مهم است که به معرفی آن می پردازد و در نهایت عملکرد محصول یا خدمت است که اگر با ادعاهای محصول مطابقت نماید ، اعتماد مصرف کننده را جلب می کند.