Menu
نویسنده مطلب : ریحانه رسول زاده

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


من فکر می‌کنم در زمینه‌ی رویدادها و افکار و احساساستم در جمع دوستان صمیمی‌ام خودافشایی بیش‌تری دارم. در جمع‌های به نسبت دورتر احتمالن به نظر میاد خودافشایی زیادی داشته باشم ولی حریم حیطه‌هاش برای خودم معینه ولی توی همین حیطه‌ها هم پیش میاد راجع به موضوعی که دارم خودافشایی می‌کنم فکر نکنم و بعدن ازش پشیمون شده باشم ولی در کل از این رفتارم ناراضی نیستم. خودافشایی در من خیلی وابسته به فضای انلاین یا فیزیکی نیست و بیشتر به طرف مقابلم وابستست و به عنوان ابزار برای ایجاد صمیمیت در روابطم هم ازش استفاده می‌کنم و برام هم یکی از معیارهای قضاوت دیگران محسوب می‌شه.