Menu
نویسنده مطلب : مهدیه حدادی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


کتاب جز از کل

اثر: استیو تولتز

این کتاب را با توصیه و تشویق افراد دیگر خریداری کردم زمانی که شروع کردم به خواندن کتاب انتظار من اینگونه بود که این کتاب در من تغییر ایجاد نماید و یا حداقل از خواندن کتاب شگفت زده شوم فصل های اول کتاب را خواندم و درگیر این کتاب نشدم ولی با سماجت ادامه میدادم که شاید جایی بفهمم
در بخش های آخر کتاب احساس کردم با خودم صادق نیستم من این کتاب را نمی فهمم چه اشکالی دارد
چه اصراری به ادامه دادن دارم
مگر کسی از من بپرسند که چه فهمیدی ومن اعتراف به نادانی ام کنم چه اتفاقی می افتد
بنابراین تصمیم گرفتم که رها کنم و اینگونه بود که من کتاب را در اواخر فصول رها کردم
نمی دانم شاید من زمان درستی را برای مطالعه این کتاب انتخاب نکردم و یا اینکه سطح رشد فکری من هنوز به جایی نرسیده است که اینگونه کتاب ها را بفهمم
در هر صورت هرگاه هرکسی از من می پرسد نظرت چه بود می گویم من نفهمیدم