Menu
نویسنده مطلب : آکادمی آموزگار

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای درباره‌ی یاد گرفتن یک مهارت | والتر هاگن


من وقتی می خواستم موسیقی رو شروع کنم یادم هست مربی من قبل از اینکه بخوان اصول و مبانی رو آموزش بدن به من یاد دادن با اون ساز یک موسیقی رو بنوازم و این به من خیلی انگیزه داد و باعث شد خودم به دنبال این باشم که حالا اصول این موسیقی چی هست.

خودمم زمانی که مربی شنا بودم به بچه هایی که تازه می خواستن شنا یاد بگیرن همون جلسه ی اول می بردمشون تو قسمت عمیق و بهشون یاد میدادم بدون دست و پا و فقط با کنترل نفسشون رو آب بمونن. وقتی ترسشون می ریخت و میدیدن که عه چقدر راحت می تونم رو آب بمونم حالا مشتاق می شدن که آموزش اصولی ببینن به شوق اینکه بیان و در قسمت عمیق شنا کنن.