Menu
نویسنده مطلب : مهدی آقاخانی

مطلب مورد بحث:

بررسی فرایند مدیریت مشتری در مدل QCi


شاید برای کسب و کار تازه ارائه خدمات مبنی بر نیاز های مشتری باشه

ولی وقتی این کسب و کار شکل گرفت ، این مشتریه که میخواد از خدمات ما استفاده کنه و اگر بعضی از خواست های مشتری که با خدمات ما تناقض داره مرتفع نشه ، ما در جهت آشنایی بیشتر فعالیت با مشتری باید پیش بریم نه تغییر روند فعالیت

مثل فروشگاه بامیلو که مارکت پلیس است و اگر مشتری دقیقا با این مفهوم آشنا نباشه تقاضا میکنه تا کالا سریعتر(قبل از تامین) براش ارسال بشه یا حتی برای مرجوع کردن کالا درخواست میکنه همراه با گرفتن کالا از مشتری ، کالای جایگزین رو براش ارسال کنیم

قعا در بهترین شرایط این دو مورد هم انجام میشه ولی در بهتر شدن تجربه ی خرید مشتری فرایندهای دیگه است که به مراتب در الویت بالاتری قرار دارد و تنها راه ایجاد رضایت آشنا کردن مشتری با نحوه رسیدگی خواهد بود