Menu
نویسنده مطلب : محمدمروج

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد


فکر مینم سیستم های پونزی هم می تواند مثال مناسبی برای این نوع از آرکتایپ سیستمی باشد.

به این معنا که سیستم ها پونزی با اعطای سودهای بالا به سپرده ها مردم را راغب به سپرده گذاری میکنند و پس از اعتمادسازی، وقتی مردم رشد سریع سپرده هایشان را می بینند، وسوسه شده و برای دریافت سود بیشتر دست به دامان وام، قرض و … میشوند. غافل از اینکه پس از مدتی هم اصل پول، هم سود پول و هم سایر پول هایشان را از دست می دهند. یعنی نه تنها سودی دریافت نکرده اند بلکه با کلی بدهی هم روبرو میشوند.