Menu
نویسنده مطلب : مرضیه خزایی

مطلب مورد بحث:

تحلیل استراتژیک منابع | مدل VRIO


محصولاتی با فناوری نوین در زمینه سیستم های اینتراکتیو

 

۱)این منبع دارای ارزش است چون جز اولین ها در استان و ۵ تای اول در کل کشور است و ارزش پیشنهادی آن براساس دانش فنی مربوطه تعیین شده که مقدار قابل توجهی است.

۲)دانش این کار در داخل کشور در اختیار تعداد محدودی از شرکتها است و در دسترس همگان نیست

۳)تقلید و کپی برداری از آن نیازمند تشکیل تیمی قوی از متخصصان رشته های برق معماری طراحی و کامپیوتر و IT و صرف هرینه و زمان زیاد است بنابراین به آسانی قابل کپی برداری نیست.

۴)این محصول تاکنون جایگزینی نداشته چون در کاربرد منحصر به فرد خود تنها محصول موجود است