Menu
نویسنده مطلب : علیرضا علیزاده

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


خوشبختانه  تابحال چنین اتفاقی برام نیوفتاده

حدود  6 ماه واقعا با  خودم خلوت  کردم و بر اساس چند کتاب و چند تست ارزش های شخصی خودم رو کشف کردم البته روانشاسی عمیق یونگ کمک بیشتری به من کرد  تا به دوران کودکی برگردم و به قول معروف هسته اصلی خودم رو یادآوری کنم! برچسب های روزگار رو بکنم و خود حقیقی رو کشف کنم.

تو این شش ماه متوجه شدم خیلی با هسته اصلی خودم فرق دارم! و دارم طبق ارزش های خانواده زندگی میکنم برای همینه که دستاوردی حاصلم نشده! اما ارزش هام رو که به قول معروف کشف کردم و متعهد شدم زندگیم نسبت به قبل تغییرات زیادی کرد. 

ارزش ها خیلی  مهم هستن به خصوص کشف اونها