Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

پارادوکس ایکاروس - همان چیزی که موفق‌مان کرده می‌تواند باعث شکست‌مان شود


بیشترین مثالی که من در رابطه با این موضوع دیدم و در کسب و کار و زندگی فردی مشترک است، الگوی تصمیم گیری نسبت به برخی موضوعات خاص است .

مثلاً پدری که همیشه در مواجهه با مشکلات یک نوع واکنش نشان میدهد ولی گاها همین واکنش باعث بدتر شدن مشکل میشود، یا مدیری که همیشه نسبت به نارضایتی کارکنان یک نوع واکنش نشان میدهد و گاها باعث میشود یکی از سرمایه های شرکت را ازدست بدهد .

قسمت تلخ ماجرا هم این است که چنین افرادی خیلی سخت الگو های ذهنی خود را تغییر میدهند .

 

در رابطه با اینکه چطور میشود فهمید تا کی باید به این نقاط قوت تکیه کرد و چه زمانی باید دست کشید یا تغییر داد، بنظر من بستگی به عوامل مختلفی داره که خیلی از آن‌ها رو دوستان متممی نوشته‌اند و موردی که به ذهن من میآید تعیین هدف است، یعنی نسبت به نقطه قوتی که الان میشناسم هدف گذاری کنم و بعد از دستیابی به هدف شروع به بازنگری در نقاط قوت خود کنم و نسبت به اهداف جدید تغییراتی اعمال کنم .