Menu
نویسنده مطلب : نگین بها

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


شناختی بر موسیقی کلاسیک غرب

از شما انتظار می رود که :

۱- دوره های مختلف موسیقی کلاسیک را بشناسید.

۲- آهنگسازان برتر هر دوره را فهرست نمایید.

۳- سبک موسیقی هر دوره را با شنیدن آثار موسیقایی آن دوره از یکدیگر تمایز دهید.