Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


تمرین ۱:

متاسفانه یا خوشبختانه ما برای انجام پروژه مون از ارگانی تونستیم سرمایه بگیریم شاید همین موضوع کمی بی توجهی ایجاد کرده و الویت ها رو از موضوعات اساسی به موضوعات فرعی مثل کارت ویزیت تغییر داده و تازه کار بودن ما باعث شده بیش از حد خوشبینانه و سطحی به مسائل نگاه کنیم

تمرین ۲:

شاخص مدیر منابع انسانی دپارتمان فروش

* من خودم ترجیح میدم با تیمم یه گپ و گفتگو روزانه داشته باشم و از بین حرفهاشون متوجه بشم شرایطشون چطوره؟ و شرایط زیر را برای قضاوت شرایطشون در نظر میگیرم

– جنسیت چون وضعیت روحی و هورمونی خانم ها با آقایون متفاوته

– وضعیت تاهل چون تاثیر بسزایی در اهداف فرد و برنامه های آینده اش داره

* شاخص های عددی

– دوره هایی که اخیرا گذرونده

– مطرح کردن طرح های جدید جهت اثربخشی و کارایی بیشتر

– میزان کارایی

– میزان اثربخشی